Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2021

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2021

Numer: ESPI 17/2021 Data: 27/07/2021

Data sporządzenia raportu:

27 lipca 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – informacje bieżące i okresowe.

Temat raportu:

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 16/2021

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2021 z dnia 27 lipca 2021 roku, w którym informował o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w załączeniu do niniejszego raportu, przekazuje do publicznej wiadomości projekty Uchwał objęte porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 23 sierpnia 2021 roku.

Pliki do pobrania: