Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.

Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.

Raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.

Numer: EBI 16/2012 Data: 14/05/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za I kwartał 2012 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 i ust. 2 w zw. z §6 ust. 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: