Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013-2015

Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013-2015

Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej TPH na lata 2013-2015

Numer: EBI 22/2013 Data: 21/10/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje aktualizację prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2013, 2014 oraz 2015 wraz z podstawowymi założeniami (załącznik nr 1) oraz sprawozdaniem z badania prognozy biegłego rewidenta (załączniku nr 2).

Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż ostatnia prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta na rok 2013, 2014 oraz 2015 opublikowana w formie raportu bieżącego nr EBI 15/2013 w dniu 01.07.2013 r. z chwilą publikacji niniejszego raportu staje się nieaktualna.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: