Korekta raportu nr 8/2010 – okresowego jednostkowego za IV kwartał 2009 r.

Korekta raportu nr 8/2010 – okresowego jednostkowego za IV kwartał 2009 r.

Korekta raportu nr 8/2010 – okresowego jednostkowego za IV kwartał 2009 r.

Numer: EBI 10/2010 Data: 11/02/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy jednostkowy za IV kwartał 2009 r. Korekta polega na prawidłowym załączeniu pliku z treścią raportu.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 1 w zw. z §6 ust. 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: