Akcjonarusze posiadających powyżej 5 % na zwz

Akcjonarusze posiadających powyżej 5 % na zwz

Akcjonarusze posiadających powyżej 5 % na zwz

Numer: ESPI 11/2017 Data: 17/06/2017

FINANCIAL ASSETS MANAGEMENT GROUP SA (11/2017) Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % na zwz

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Financial Assets Management Group S.A. (dalej jako „Spółka”), wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 70 pkt 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy (w załączeniu) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17.06.2017 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – ZWZ lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Paweł Dreher – Prezes Zarząd

Pliki do pobrania: