Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: EBI 34/2010 Data: 29/08/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje o zmianie miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 24 września 2010 r., na godz. 12:00, z pierwotnie ustalonego tj. Warszawa ul. Pankiewicza 3, I p., sala konf. na nowe tj. lokal Kancelarii Notarialnej Notariusza w Warszawie Andrzeja Korewickiego, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa.

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje jednocześnie, iż w pozostałym zakresie tj. w szczególności, ale nie wyłącznie, co do porządku obrad, daty i godziny odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treści projektów uchwał oraz treści wzoru formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, wiążące są dane i informacje opublikowane w formie Raportu RB-W_ASO nr 7/2010 z dnia 25 czerwca 2010 r. (w tym załączniki do tegoż raportu).

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu