Zmiany w Zarządzie

Zmiany w Zarządzie

Zmiany w Zarządzie

Numer: EBI 41/2010 Data: 04/11/2010

Zarząd Emitenta Tele-Polska Holding S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Gustawa Grotha z dniem 5 listopada br.

Pan Gustaw Groth pełnił funkcję dyrektora finansowego i administracyjnego Emitenta. Przyczyną rezygnacji jest zamiar skoncentrowania się na działalności spółki Platinum Properties Group S.A., w której Pan Gustaw Groth pełni funkcję Członka Zarządu. Złożona rezygnacja pozwoli także uniknąć potencjalnego konfliktu obowiązków, który może wyniknąć w związku z realizacją planów rozwojowych oraz debiutu na rynku podstawowym obu wymienionych spółek.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Gustawowi Grothowi za owocną współpracę, docenia jego wkład w rozwój Spółki oraz życzy sukcesów w dalszych przedsięwzięciach biznesowych.

Dotychczasowe obowiązki Pana Gustawa Grotha w obszarze finansów Spółki przejmie Pan Bartłomiej Gajecki – prokurent Emitenta oraz pozostali członkowie Zarządu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bernhard Friedl, Prezes Zarządu