Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki do KNF

Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki do KNF

Złożenie wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego Spółki do KNF

Numer: EBI 23/2012 Data: 26/07/2012

W dniu dzisiejszym Tele-Polska Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) złożyła dokument rejestracyjny wraz z wnioskiem o jego zatwierdzenie do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z ubieganiem się o przeniesienie notowań Spółki z rynku alternatywnego na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz planowaną publiczną ofertą nowej emisji akcji.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę

  • Mark Montoya, Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki, Prokurent