Skonsolidowany Raport Półroczny PSr 2016

Skonsolidowany Raport Półroczny PSr 2016

Skonsolidowany Raport Półroczny PSr 2016

Numer: ESPI Data: 29/08/2016

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. EUR
półrocze 2016półrocze 2015półrocze 2016półrocze 2015
I. Przychody łącznie całkowite898698205169
II. Przychody ze sprzedaży70135016085
III. Koszty działalności operacyjnej-1 382-1 472-315-356
IV. Amortyzacja-92-107-21-26
V. Zysk _strata_ na sprzedaży-681-1 122-155-271
VI. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej-640-1 092-146-264
VII. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem-23 620-887-5 392-215
VIII. Zysk _strata_ netto-24 6252 905-5 621703
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-811-5 507-185-1 332
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-8 226-11 725-1 878-2 836
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-8219 289-1872 247
XII. Aktywa trwałe3 41849 47877211 796
XIII. Aktywa obrotowe42 42588 9409 58621 204
XIV. Pożyczki udzielone długoterminowe05120122
XV. Pożyczki udzielone krótkoterminowe1 91620 3604334 854
XVI. Należności długoterminowe0000
XVII. Należności krótkoterminowe19 25857 4554 35213 698
XVIII.904 213201 004
XIX. Kapitał własny37 09967 2308 38316 029
XX. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe1 2088 8212732 103
XXI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe7 53662 3671 70314 869
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł._1,172,130,270,51
XXIII. Zysk _strata_ za okres na jedną akcję zwykłą _w zł_-0,780,09-0,180,02
XXIV. Liczba akcji na dzień bilansowy31 616 10231 616 10231 616 10231 616 102

Pliki do pobrania: