Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Numer: ESPI 10/2010 Data: 08/10/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 2 listopada 2010 r., na godz. 12:00, w sali „Hilton Meeting Room 4+6”, zlokalizowanej na piętrze M2 w budynku Hotelu Hilton przy ulicy Grzybowskiej 63 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie uprawnionego akcjonariusza Emitenta, tj. Al-Awael Investments Limited z siedzibą na Kajmanach, z dnia 24 września 2010 roku. O fakcie otrzymania takiego żądania Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2010.
Zarząd Tele-Polska Holding S.A. wskazuje, iż porządek obrad i projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są w pełni zgodne z treścią żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu