Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)

Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)

Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)

Numer: ESPI 3/2021 Data: 25/01/2021

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Tytuł:

Zawarcie aneksu do umowy GUD z PGE Dystrybucja S.A. umożliwiającego sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom)

 

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z nową strategią działalności i rozwoju Spółki, o przyjęciu której Spółka poinformowała w dniu 8 listopada 2019 r. w raporcie bieżącym nr 20/2019, Spółka zawarła aneks do generalnej umowy dystrybucji dla usługi kompleksowej ze spółką PGE Dystrybucja S.A. umożliwiający sprzedaż energii elektrycznej klientom posiadającym instalacje fotowoltaiczne (prosumentom).

W związku z zawarciem ww. aneksu Spółka będzie miała możliwość sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej klientom z obszaru PGE Dystrybucja S.A., którzy mają zainstalowane instalacje fotowoltaiczne (prosumentom).

Generalna umowa dystrybucji dla usługi kompleksowej w brzmieniu nadanym jej przez ww. aneks nie zawiera postanowień odbiegających od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Spółka uznała zawarcie ww. aneksu za istotną informację ze względu na to, iż w ocenie Spółki w najbliższej przyszłości powstanie duża ilość instalacji fotowoltaicznych u prosumentów.

Tym samym prosumenci będą stanowili znaczący udział wszystkich odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Spółka jest na etapie zawierania aneksów do generalnych umów dystrybucji dla usługi kompleksowej z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych.

Dodatkowo Spółka rozpoczęła współpracę z HelioExpert Sp. z o.o. Sp.k. w zakresie oferowania instalacji fotowoltaicznych klientom Spółki oraz współpracy na rynku instalacji fotowoltaicznych, o czym informowała raportem ESPI 2/2021 z dnia 19 stycznia 2021 r.

Spółka będzie informowała o kolejnych krokach mających na celu realizację nowej strategii.

 

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki