Wznowienie oferty akcji serii E

Wznowienie oferty akcji serii E

Wznowienie oferty akcji serii E

Numer: EBI 24/2014 Data: 27/05/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 01/27/05/2014 w sprawie wznowienia publicznej oferty Akcji Serii E Spółki. W związku z powzięciem ww. uchwały Emitent przekazuje poniżej zaktualizowany harmonogram oferty.

Harmonogram:

a) Budowa Księgi Popytu dla inwestorów w Transzy Dużych Inwestorów – została przeprowadzona 10-12 marca 2014

b) Ustalenie Ceny Emisyjnej i podanie jej do publicznej wiadomości – nastąpiło 12 marca 2014

c) Przyjmowanie zapisów w Transzy Małych Inwestorów – 29 maja – 03 czerwca 2014

d) Przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów – 29 maja – 03 czerwca 2014

e) Planowany termin przydziału Akcji Serii E – do 05 czerwca 2014

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent