Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 7/2022 Data: 20/01/2022

Data sporządzenia raportu:

20 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zapłaty częściowe cen w związku z zawartymi w dniu 28 grudnia 2021 r. umowami zbycia udziałów, o których Spółka informowała raportami bieżącymi nr 37/2021, 38/2021 i 39/2021:

  1. Nabywca zapłacił kwotę 0,5 mln zł za udziały w spółce Flexcom Sp. z o.o. O zbyciu 100 % udziałów w Spółce Flexcom Sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2021. Do zapłaty pozostała jeszcze kwota 0,5 mln zł.
  2. Nabywca zapłacił kwotę 1 mln zł za udziały w spółce Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o. O zbyciu 100 % udziałów w spółce Telekomunikacja dla Ciebie Sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 39/2021. Do zapłaty pozostała jeszcze kwota 1,5 mln zł.
  3. Nabywca zapłacił kwotę 2,638 mln zł za udziały w spółce Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. O zbyciu 100 % udziałów w spółce Polski Prąd i Gaz Sp. z o.o. Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2021. Do zapłaty pozostała jeszcze kwota 1,862 mln zł.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki