Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych za 2014 r.

Numer: ESPI 4/2015 Data: 02/03/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. („Spółka”) powziął wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym działając na podstawie upoważnienia zawartego w §20 pkt.1 Statutu Tele-Polska Holding S.A., postanowiła wybrać WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok U9B, 00-131 Warszawa, jako podmiot upoważniony do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Tele-Polska Holding S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

Spółka informuje także, że w przeszłości korzystała z usług wybranego podmiotu. WBS Audyt Sp. z o.o. wykonała badanie jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za rok 2011, 2012, 2013 oraz badanie półrocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2014 r.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Mark Montoya – Członek Zarządu