Przystąpienie do systemu ESPI

Przystąpienie do systemu ESPI

Przystąpienie do systemu ESPI

Numer: ESPI 1/2009 Data: 15/12/2009

Zarząd Spółki Tele-Polska Holding S.A. działając na podstawie § 11 ust 1 Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2009 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 23 marca 2009 roku Regulamin Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) informuje, że Spółce przydzielono dostęp do ESPI i od dnia dzisiejszego, tj. 15 grudnia 2009 r. rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem Systemu, w zakresie dotyczącym spółek notowanych na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Gustaw Groth – Członek Zarządu