Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.

Numer: ESPI 4/2016 Data: 19/01/2016

Zarząd Polish Services Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

1. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za rok 2015 – 29 kwiecień 2016 r.
2. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. – 29 luty 2016 r.
3. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. – 9 maj 2016 r.
4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. – 24 sierpień 2016 r.
5. Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. – 10 listopad 2016 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych („Rozporządzenie”) Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż w 2015 r. będzie przekazywała do publicznej wiadomości „rozszerzone” skonsolidowane raporty kwartalne oraz raport półroczny, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bernhard Friedl – Prezes Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu