Skonsolidowany Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

Skonsolidowany Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

Skonsolidowany Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 r.

Numer: ESPI Data: 30/09/2021

Zarząd ONE S.A. przekazuje w załączeniu Skonsolidowany Skrócony Raport Półroczny za okres 01.01.2021 – 30.06.2021r.

Pliki do pobrania: