Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012

Numer: EBI 9/2013 Data: 24/04/2013

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy roczny jednostkowy za rok 2012.

Podstawa prawna: §5 ust. 1. pkt 2 w zw. z §6 ust. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące Spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent

Pliki do pobrania: