Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Podpisanie umowy z Animatorem Rynku

Numer: EBI 43/2012 Data: 20/12/2012

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informacje o podpisaniu przez drugą stronę umowy o świadczenie usług Animatora Rynku w Alternatywnym Systemie Obrotu. Nowym animatorem dla akcji Emitenta jest biuro maklerskie działające w ramach Alior Bank S.A.

Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym EBI nr 38/2012 o rozwiązaniu umowy z dotychczasowym animatorem, firmą Copernicus Securities S.A. W związku z faktem, iż strony obowiązuje okres wypowiedzenia, do momentu wygaśnięcia umowy z Copernicus Securities S.A. funkcję Animatora Rynku dla akcji spółki Tele-Polska Holding S.A. będą pełniły oba podmioty.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”, stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent