Powołanie Zarządu na nową kadencję

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Powołanie Zarządu na nową kadencję

Numer: EBI 32/2014 Data: 16/06/2014

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Zarządu w dniu 16.06.2014 r., Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołała w dniu dzisiejszym, tj. 16.06.2014 r. Zarząd na nową kadencję. Skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie – do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki powołane zostały te same osoby, które były Członkami Zarządu przed wygaśnięciem mandatów, to jest: Bernhard Friedl – Prezes Zarządu oraz Mark Montoya – Członek Zarządu. Informacje o Członkach Zarządu Emitenta dostępne są na stronie internetowej Spółki.

Postawa prawna: §3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent