Uzupełnienie informacji o zakończonej subskrypcji akcji serii B

Uzupełnienie informacji o zakończonej subskrypcji akcji serii B

Uzupełnienie informacji o zakończonej subskrypcji akcji serii B

Numer: ESPI 19/2021 Data: 06/08/2021

Data sporządzenia raportu:

6 sierpnia 2021 roku

Podstawa prawna raportu:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej Rozporządzenie).

Temat raportu:

Uzupełnienie informacji o zakończonej subskrypcji akcji serii B

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) w nawiązaniu informacji przekazanych raportem ESPI nr 12 z dnia 12 maja 2021 r. wyjaśnia, iż:

  1. Umowa sprzedaży z dnia 17 października 2019 r., objęta aktem notarialnym Repertorium A Nr 4735/2019, na podstawie której New Age Ventures Sp. z o.o. sprzedała lokal niemieszkalny nr 1, położony na 1 kondygnacji budynku wielolokalowego umiejscowionego przy ulicy Adama Naruszewicza nr 27, w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy za cenę w kwocie 4.920.000,00 zł została zawarta przez spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. (spółkę która została przejęta poprzez połączenie poprzez Emitenta) a nie przez Emitenta jak Emitent informował raportem nr 12 z dnia 12 maja 2021 r.
  2. Umowa sprzedaży 5 listopada 2019 r., objęta aktem notarialnym Repertorium A Nr 4955/2019, na podstawie której Petralink Sp. z o.o. sprzedała miejsca garażowe nr 8, 51 i 67 oraz lokal niemieszkalny nr 2, położony na 1 kondygnacji budynku wielolokalowego umiejscowionego przy ulicy Adama Naruszewicza nr 27, w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, za cenę w kwocie 8.120.460,00 zł została zawarta przez spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. (spółkę która została przejęta poprzez połączenie poprzez Emitenta) a nie przez Emitenta jak Emitent informował raportem nr 12 z dnia 12 maja 2021 r.
  3. Umowa sprzedaży z dnia 5 listopada 2019 r., objęta aktem notarialnym Repertorium A Nr 4962/2019, na podstawie której Petralink Sp. z o.o. sprzedała miejsca garażowe nr 32, 33 i 34 oraz lokale mieszkalne nr 801, 802 i 803, położone na 9 kondygnacji naziemnej budynku wielolokalowego umiejscowionego przy ulicy Adama Naruszewicza nr 27, w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, za łączną cenę w kwocie 3.500.220,00 zł została zawarta przez spółkę Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o. (spółkę która została przejęta poprzez połączenie poprzez Emitenta) a nie przez Emitenta jak Emitent informował raportem nr 12 z dnia 12 maja 2021 r.

Emitent informował raportem ESPI 37/2019 r. z dnia 23 grudnia 2019 r. o rejestracji przez sąd rejestrowy połączenia Emitenta ze spółką Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o.

Podstawa prawna: 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.