Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Numer: ESPI 18/2020 Data: 23/06/2020

Podstawa prawna raportu:
Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Rezygnacja członka rady nadzorczej Spółki

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rezygnacji Pani Pauliny Wolnickiej-Kawki z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Spółki.

Pani Paulina Wolnicka-Kawka nie podała powodów rezygnacji.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki