Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16.11.2010 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16.11.2010 r.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 16.11.2010 r.

Numer: ESPI 13/2010 Data: 16/11/2010

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ  w dniu 16 listopada 2010 r. z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Członek Zarządu

Pliki do pobrania: