Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Istotna transakcja Spółki

Numer: ESPI 1/2022 Data: 05/01/2022

Data sporządzenia raportu:

5 stycznia 2022 roku

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – Podanie informacji poufnej do wiadomości publicznej

Temat raportu:

Istotna transakcja Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”) informuje, iż Emitent w dniu dzisiejszym spłacił 2,7 mln zł  z zaciągniętego zobowiązania w wysokości 3,5 mln zł, o którym Emitent informował w dniu 23 grudnia 2021 r. raportem bieżącym nr ESPI 35/2021. Cała kwota ww. zobowiązania bez odsetek została spłacona przez Emitenta.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki