Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.

Numer: ESPI 1/2015 Data: 20/01/2015

Zarząd Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

  1. jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok 2014 – 30 kwietnia 2015 r.
  2. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. – 27 luty 2015 r.
  3. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. – 11 maj 2015 r.
  4. rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. – 24 sierpień 2015 r.
  5. rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. – 9 listopad 2015 r.

Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych („Rozporządzenie”) Zarząd podjął decyzję o rezygnacji z publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. Jednocześnie Spółka informuje, iż w 2015 r. będzie przekazywała do publicznej wiadomości „rozszerzone” skonsolidowane raporty kwartalne oraz raport półroczny, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mark Montoya – Członek Zarządu
  • Bartłomiej Gajecki – Prokurent