Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne

Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne

Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne

Numer: ESPI 4/2021 Data: 26/01/2021

Podstawa prawna raportu:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Tytuł:

Zawarcie umowy dotyczącej współpracy z podmiotem przygotowującym audyty energetyczne

 

Zarząd ONE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w związku z nową strategią działalności i rozwoju Spółki, o przyjęciu której Spółka poinformowała w dniu 8 listopada 2019 r. w raporcie bieżącym nr 20/2019, Spółka zawarła w dniu dzisiejszym ramową umowę współpracy ze spółką Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Przedmiotem umowy jest wzajemne promowanie usług świadczonych przez każdą ze stron oraz współpraca na rynku energii elektrycznej i audytów energetycznych.

Spółka uznała zawarcie ww. umowy za istotną informację ze względu na to, iż w ocenie Spółki w najbliższej przyszłości coraz więcej klientów będzie zainteresowane przygotowaniem audytów energetyczny, co przełoży się na zmianę sposobu wykorzystania energii, w tym energii elektrycznej oraz na zwiększenie orientacji klientów na korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Spółka Polska Efektywność Energetyczna Sp. z o.o. powstała w 2017 r. i zajmuje się efektywnością energetyczną, budową procesów produkcyjnych/organizacyjnych oraz tworzeniem/wdrażaniem dedykowanych programów informatycznych. Atutem Spółki jest kompleksowość prowadzonych projektów od idei do wykonawstwa, w tym wsparcie szerokiego grona ekspertów. Spółka w swojej historii wykonała kilkadziesiąt audytów energetycznych na rzecz różnych przedsiębiorców.

Spółka będzie informowała o kolejnych krokach mających na celu realizację nowej strategii.

 

Piotr Ziętek – Prezes Zarządu Spółki