WZA 28.06.2013

WZA 28.06.2013


Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 29.400.000 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.400.000.

Dodatkowe informacje i dokumenty

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% uprawnionych do wzięcia udziału w WZA

  • Lista akcjonariuszy obecnych a WZA – 28.06.2013 posiadających co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie