WZA 18.05.2012

WZA 18.05.2012

 


Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 29.400.000 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.400.000.

Dodatkowe informacje i dokumenty

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% uprawnionych do wzięcia udziału w WZA

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie
Przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały zostały przekazane do wiadomości publicznej raportem EBI nr 18/2012 w dn. 18.05.2012 r.