WZA 16.06.2011

WZA 16.06.2011


Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 29.400.000 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.400.000.

Dodatkowe informacje i dokumenty

 

 


Uaktualnienie dokumentów w związku ze zmianami wprowadzonymi przez uprawnionych akcjonariuszy

 

 

 

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% uprawnionych do wzięcia udziału w WZA
Lista dostępna jest w raporcie ESPI 4/2011.

 

Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie
Przyjęte przez Walne Zgromadzenie uchwały zostały przekazane do wiadomości publicznej raportem EBI 18/2011.

 

Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia
Zgodnie z podjętą uchwałą, obrady Walnego Zgormadzenia zostaną wznowione 04.07.2011 o g. 10:00. Więcej informacji w raporcie bieżącym EBI 19/2011 z dn. 17.06.2011.

 

Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy zadane podczas obrad WZA
Odpowiedzi na pytania Al Awael Ltd. do których zarząd zobowiązał się ustosunkować na piśmie.