NWZA 25.10.2017

NWZA 25.10.2017

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Ogólna liczba akcji Financial Assets Management Group S.A. i głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Financial Assets Management Group S.A. na dzień 25 października 2017 r. wynosi:

ogólna liczba akcji:                 31.616.102

ogólna liczba głosów:             31.616.102