NWZA 24.09.2010

NWZA 24.09.2010

Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nazdwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 29.400.000 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.400.000.