NWZA 20.12.2012

NWZA 20.12.2012


Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 29.400.000 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.400.000.


Dodatkowe informacje i dokumenty

  1. Uzasadnienie Zarządu Spółki dot. spraw, które będą przedstawione NWZ
  2. Opinia Rady Nadzorczej dot. spraw, które będą przedstawione NWZ
  3. Uchwalony przez Radę Nadzorczą Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu Audytu