NWZA 02(16).11.2010

NWZA 02(16).11.2010

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), projekty uchwał oraz formularz pełnomocnictwa zostały opublikowane w systemie ESPI oraz EBI w trybie raportów bieżacych nr EBI 37 oraz ESPI 10/2010.

Uwaga! Zgodnie z raportem EBI 38/2010 oraz ESPI 11/2010 Zarząd Tele-Polska Holding S.A. dokonał zmiany daty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 listopada na dzień 16 listopada br. Pozostałe warunki odbycia NWZ, w tym miejsce oraz godzina, pozostały bez zmian.

Zmiana nastąpiła z przyczyn formalnych polegających na nieprawidłowym wyliczeniu terminu, o którym mowa w art. 402(1) §2 KSH. Zgodnie z treścią tego przepisu ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.

Informacja o ogólnej liczbie akcji
W dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TELE-POLSKA HOLDING S.A. ogólna liczba akcji TELE-POLSKA HOLDING S.A. wynosi 29.400.000 i ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi 29.400.000.