Klient Indywidualny

Wyróżniamy cztery podstawowe rodzaje taryf:
W-1 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu, nieprzekraczające 3350 kWh/rok. Kierowana do klientów, którzy posiadają jedno urządzenie gazowe np. kuchenkę.
W-2 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu w przedziale 3350-13350 kWh/rok. Dedykowane klientom, którzy posiadają dwa urządzenia gazowe.
W-3 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu w granicach 13350 – 88990 kWh/rok. Taryfa przeznaczona dla osób, które oprócz urządzeń gazowych tj. kuchenka i piecyk gazowy wieloczerpalny, zużywają gaz do ogrzewania mieszkania.
W-4 – przeznaczona jest dla konsumentów gazu ziemnego, którzy osiągają maksymalne roczne zużycie gazu w ilościach przekraczających 88990 kWh/rok. Odczyt gazomierza następuje raz w miesiącu.
Grupy taryfowe o symbolu W (W-1, W-2, W-3, W-4) różnią się między sobą roczną ilością odbieranego paliwa gazowego. W ramach głównych grup taryfowych od W-1 do W-3 występują jeszcze trzy warianty każdej z nich, które różnią się liczbą odczytów gazomierza w roku umownym (np. wariantami dla W-1 są W-1.1, W-1.2 i W-1.12T).